نویسنده -مهدی فیروزی

دنیای زبان

چگونه زبان انگلیسی جهانی شد

اگر می‌خواهید بدانید چگونه زبان انگلیسی جهانی شد و دنیا را فراگرفت، این نوشته را به قلم الکس هاموند و ترجمه‌ی مهدی فیروزی بخوانید تا پاسخِ خود را پیدا کنید.