آموزش انگلیسی

۷ اصطلاح انگلیسی از شلدون و لئونارد و پنی

۷ اصطلاح انگلیسی
نوشته شده توسط مهدی فیروزی

۷ اصطلاح انگلیسی از کاراکترهای سریال تئوری بیگ‌بنگ: همیشه از ظاهر کلمه‌ها نمی‌شود آنها را قضاوت کرد. هر کلمه‌ای در هم‌نشینی با کلمه‌های دیگر و در پس معنی ظاهری، ممکن است به معنی و مفهوم دیگری هم اشاره کند.

به چنین عبارت‌هایی که از هم‌نشینی چند کلمه درست می‌شوند و به معنی دیگری به جز معنی ظاهری اشاره می‌کنند، اصطلاح یا idiom می‌گوییم.

در این پست با ۷ اصطلاح انگلیسی آشنا می‌شوید که کاراکترهای The Big Bang Theory در سکانس‌هایی از فصل اول این سریال کمدی استفاده کرده‌اند. بعد از هر اصطلاح، تعریف آن، مثالی از کاربردش در زندگی روزمره و بعد هم بخشی از گفتگوی کاراکترهای سریال را می‌خوانید که در آن، اصطلاح مربوطه را به کار برده‌اند.

این شما و این هم ۷ اصطلاح انگلیسی از شلدون و لئونارد و پنی:

out of league

She's out of my league

Definition: not right for you

Example: I think an expensive car is a little out of your league right now.a

In The Big Bang Theory: episode 1

Leonard: Anyway, I’ve learned my lesson. She’s out of my league, I’m done with her, I’ve got my work, one day I’ll win the Nobel Prize and then I’ll die alone.a

Sheldon: Don’t think like that, you’re not going to die alone.a


all over the place

You are all over the place this morning

Definition: not well organized or carefully considered

Example: You can’t tell what he will do because his ideas are all over the place.a

In The Big Bang Theory: episode 2

Sheldon: That wasn’t sarcasm?a

Leonard: No

Sheldon: Wooh, boy, you are all over the place this morning.a


carved in stone

It's not carved in stone.

Definition: permanent or not subject to change

Example: Is this policy carved in stone, or can it still be modified?a

In The Big Bang Theory: episode 3

Leonard: Great. Did we say a time?a

Penny: Six thirty.a

Leonard: And that’s still good for you.a

Penny: It’s fine.a(anewlanguageisanewlife.com)a

Leonard: Cos it’s not carved in stone.a

Penny: No, six thirty’s great.a


get canned

You got canned, huh?

Definition: to be fired

Example: The new accountant got canned after a miscalculation cost the company hundreds of thousands of dollars.a

In The Big Bang Theory: episode 4

Penny: So you got canned, huh?a

Sheldon: Theoretical physicists do not get canned. But yeah.a


on fire

You are on fire

Definition: doing very well

Example: Joey is on fire in his new job. He’ll get promoted in no time.a

In The Big Bang Theory: episode 7 (anewlanguageisanewlife.com)a

Leonard: Penny, you are on fire.a

Penny: Yeah, so is Sheldon.a


strong suit

This really isn't my strong suit

Definition: A subject, activity, or field, at which someone is particularly skilled or adept

Example: Working with computers was never my strong suit, so this receptionist position is going to be a real challenge for me. a

In The Big Bang Theory: episode 10

Penny: Well imagine how I’m feeling. a

Sheldon: Hungry? Tired? I’m sorry this really isn’t my strong suit. a


stuck withYou deliberately stuck me with Sheldon

Definition: left having to care for or deal with someone or something

Example: Please don’t leave me stuck with your aunt. She talks too much.a

In The Big Bang Theory: episode 11

Penny: You deliberately stuck me with Sheldon.a

Leonard: Well, I had to, you see what he’s like.a

شما هم طرفدار سریال The Big Bang Theory هستید؟ اصلا موقع تماشای سریال‌های انگلیسی‌زبان، به اصطلاحات توجه می‌کنید؟

منبع تعاریف و مثال‌ها: idioms.thefreedictionary.com

درباره نویسنده

مهدی فیروزی

وبلاگ‌نویس و مدرس زبان انگلیسی و نویسنده و مترجم چند عنوان کتاب. علاقمند به تکنولوژی فکر و ایده‌پردازی و کارآفرینی و صدالبته، زبانِ انگلیسی

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید